مشتریان

صنایع مس و فولاد

صنایع مس و فولاد

از جمله موارد پرمصرف در صنایع مس و فولاد می توان به موارد ذیل بصورت خلاصه اشاره نمود.

– جهت کنترل فشار روغن هیدرولیک روانکاری سیستم و یا خروجی پمپ های آب میتوان از سنسورهای فشار استفاده نمود.

– جهت کنترل سطح مخازن روغن هیدرولیک، از سنسورهای خازنی سری LK استفاده نمود.

– جهت کنترل فلوی روغن و آب در سیستم های خنک کاری کوره می توان از سنسور های فلو سوئیچ و جهت کنترل هوای مصرفی سوخت کوره ها از سنسورهای هوای فشرده استفاده نمود.

– جهت کنترل (Vibration) در موتورهای AC / DC و همچنین درگیربکس ها، کمپرسورها، ژنراتورها و پمپ ها از سنسورهای لرزش استفاده نمود.

– جهت کنترل میزان مصرف هوای فشرده و یا تعیین میزان نشتی سیستم های هوای فشرده، از فلومترهای هوای فشرده استفاده می شود.

– برای کنترل موتور های AC / DC و کنترل جریان از رله های ارت فالت استفاده می شود.

– برای کنترل موقعیت اجسام مختلف از سنسورهای پراکسیمیتی استفاده می شود.

– سنسورهای دما برای کنترل دمای روغن هیدرولیک ها و آب کوره ها استفاده می شود.

صنایع نفت و پتروشیمی

صنعت نفت و پتروشیمی

صنایع نفت و پتروشیمی

صنایع غذایی

صنایع غذایی

صنایع غذایی

از کاربردهای سنسورها در صنایع غذایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- جهت کنترل سرعت خط کانوایرهای حمل مواد اولیه (گندم) و یا همچنین در واحدهای دیگر مانند (کانوایرهای خط بوجاری، خواب یک و دو و واحد آسیاب (والسی) و در نهایت برای واحد بسته بندی آرد) می توان از سنسورهای کنترل سرعت با کدهای DI0001 و یا DI0002 استفاده نمود که از جمله مزایای این سنسور قابلیت تنظیم نمودن مقدار دور کانوایرها می باشد که در صورت کم شدن سرعت و یا پاره شدن تسمه های کانوایرها و یا قفل شدن موتور تحریک کننده می تواند به سیستم آلارم ارسال نماید که از بروز صدمات و آسیبهای جدی تر به خط جلوگیری نماید.

2- جهت کنترل مسیر محصول نهایی آرد و درجه بندی آن بر حسب مرغوبیت در ترمینال لوله ها (دو راهی) می توان از سنسورهای القایی IFM برای تشخیص موقعیت قرار گرفتن شیرهای ورودی با کد IV5014 استفاده نمود.

3- جهت کنترل سطح مخازن آرد وگندم در واحد بوجاری و آسیاب (والسی) می توان از سری سنسورهای خازنی IFM با رنج های مختلف استفاده نمود.