سنسور خازنی

Inductive sensors

سنسورهای خازنی

 • ایمنی در سروصدای بالا
 • دامنه سنجش قابل تنظیم بوسیله پتانسیومتر یا دکمه راهنما
 • غلاف های پلاستیکی یا فلزی برای مصارف مختلف
 • لوازم جانبی برای نصب بروی مخازن یا لول کنترلرها
 • تصویر test

  سنسورها ی خازنی - لیست کل سنسورها

  تصویر test

  سنسورهای خازنی- تشخیص از طریق دیواره لوله های غیرفلزی

  تصویر test

  سنسورهای خازنی - استفاده در صنایع پلاستیک

  تصویر test

  سنسورهای خازنی- استفاده در محیطهای خطرناک

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی- استفاده در صنایع الکترونیک و نیمه هادی

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی - طراحی های مستطیل شکل کوچک

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی - نوع M12

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی- با لینک IO

  تصویر test

  سنسورهای خازنی - دامنه سنجش طولانی برای انتقال

  تصویر test

  سنسورهای خازنی - سنسورهای AC/DC

  تصویر test

  سنسورهای خازنی- با نمایشگر سیگنال سوئیچ نقطه ای

  تصویر test

  سنسورهای خازنی- سنسورهای خازنی با قطر 100میلیمتر

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی- تایپ Illuminated pushbuttons از نوع M22

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی- تایپ Illuminated pushbuttons در غلاف فلزی M22

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی - آمپلی فایرهای سوئیچ کننده برای سنسورهای Namur

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی - آمپلی فایرهای سوئیچ کننده برای تغییر و تبدیل امواج سنسور

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی-استفاده در دمای بالا تا 250درجه سانتیگراد

  Cylinder-sensors

  سنسورهای خازنی- پوشش فلزی

  سنسورهای خازنی برای تشخیص بدون تماس با اشیاء استفاده میشوند برخلاف سنسورهای القائی که تنها اشیاء فلزی را تشخیص می دهند،سنسورهای خازنی می توانند مواد غیرفلزی را نیز تشخیص دهند. کاربردهای دیگر در صنایع چوب، کاغذ،شیشه، پلاستیک،غذا،شیمیائی و نیمه هادی می باشد.