CTC

شرکت سی‌تی‌سی ( Connection Technology Center-CTC) آمریکا سازنده‌ی انواع شتاب‌سنج و سنسورهای ارتعاشات و همچنین کابل‌ها و کانکتورهای مرتبط است که برای کاربردهای صنعتی در حوزه‌ی پایش وضعیت و همچنین نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.