سنسور مغناطیسی

Magnetic sensors

سنسورهای مغناطیسی

 • تشخیص مطمئن از طریق فلزات غیر مغناطیس
 • انواع استوانه ای و مستطیل شکل
 • پایداری مکانیکی بالا در مواقع شوک یا لرزش
 • قابل نصب بصورت تراز یا غیر تراز در فلزات غیر مغناطیس
 • تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی - لیست کل سنسورها

  تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی- سنسورهای تمام فلزی

  تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی- با هوزینگ استوانه ای

  تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی - با هوزینگهای مستطیلی شکل

  تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی - سنسورهای مقاوم در برابر فشار

  تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی - استفاده در کاربردهای جوشکاری

  تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی - سنسورهای سرعت برای درایوها و محورها

  تصویر سنسور مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی -سنسورهایی با کدهای مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی

  سنسورهای مغناطیسی برای تشخیص موقعیت ها بدون برقراری تماس یا فرسودگی. در مواقعی که دامنه سنجش طولانی مورد نیاز باشد استفاده میشوند. از انجاکه میدان های مغناطیسی بروی تمام مواد غیرمغناطیس تاثیر میگذارند، سنسورها می توانند امواج مغنایس را از پس جداره هایی از جنس فولاد ضدزنگ، آلومینیوم، پلاستیک و یا چوب تعقیب کنند.