سنسورهای القائی – برای استفاده در دمای محیط بالای 180درجه سانتیگراد